Tema: Workshop: La pulitura delle pitture contemporanee. Paolo Cremonesi

Visualitzar aquest correu electrònic al navegador si no es veu correctament.
Workshop: La pulitura delle pitture contemporanee
Paolo Cremonesi

Els tractaments aquosos poden interactuar de diferent manera amb els aglutinants pictòrics d’obres contemporànies. Molts investigadors ja han posat de manifest alguns dels mecanismes que contribueixen a la sensibilitat d’aquests materials a l'aigua i han desenvolupat protocols per a una intervenció més segura: les solucions aquoses per a la neteja han de tenir paràmetres adequats, com el pH; el tipus i la concentració d'ions; els components auxiliars com ara quelants, etc. Una vegada que s'ha dissenyat la solució aquosa adequada, el següent pas és igualment important: com aplicar aquesta solució a la superfície en qüestió. Minimitzar el temps de contacte sovint és l'estratègia guanyadora. Aquest és l'aspecte principal de què tractarà el curs. Es presentaran diferents procediments, des de la nebulització ultrasònica fins a la combinació de l'aportació controlada de líquid i la microaspiració. Aquest últim sistema també es pot adaptar a l'ús de dissolvents orgànics. A la part pràctica, tots els participants tindran l'oportunitat d'experimentar personalment aquest enfocament.
Dr. Paolo Cremonesi

Químic i conservador-restaurador de pintura. Durant gairebé trenta anys ha estat involucrat en l'experimentació, aplicació i capacitació sobre materials i mètodes de neteja en superfícies policromades. Col·labora amb diverses institucions i organitzacions a Itàlia i en diversos països europeus.

Adreçat a: 

Dates:

Horari:
Durada:

Metodologia:

Preu*:
Emplaçament sessió teòrica:

Emplaçament sessions pràctiques:

Preinscripció:Data límit de preinscripció:
Conservadors-restauradors de béns culturals i estudiants d’aquesta disciplina en titulacions oficials.
Bloc teòric: 17 de setembre de 2018
Bloc pràctic: 18 i 19 de setembre de 2018

de 9 a 13.30 h i de 15 a 19 h
8 hores bloc teòric
24 hores bloc teòric + bloc pràctic

Classes teòriques i pràctiques en italià. Hi haurà suport de traducció per a consultes puntuals que puguin sorgir.
Bloc teòric 120 € (95 € socis del CRAC-Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya i estudiants).
Bloc teòric + pràctic 305 € (275 € socis del CRAC-Conservadors- Restauradors Associats de Catalunya i estudiants). 20 places

* El preu inclou el dinar del dilluns a la Fundació Miró
Fundació Joan Miró. Parc de Montjuïc. 08038. Barcelona

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). c/ Arnau Cadell, 30. 08197. Valldoreix

Omplir el següent formulari: formulari de preinscripció
Un cop acceptada la preincripció, el CRBMC enviarà als alumnes admesos un correu electrònic en què s’indicarà el número de compte bancari on s’ha de fer l’ingrés per formalitzar la matrícula.
L’adjudicació de places es farà per rigorós ordre d’inscripció i pagament.

27 de juliol de 2018
PROGRAMA
Dilluns 17 de setembre. Fundació Joan Miró
Sessió teòrica

Descripció general de la composició, propietats i processos de degradació dels diferents aglutinants contemporanis de pintura: olis, alquídics, acrílics, vinílics i esmalts. Susceptibilitat a l'aigua i als solvents orgànics.
Discussió i demostracions en vídeo d'aplicacions pràctiques.
Definició de la intervenció de neteja i avaluació de diferents enfocaments.
Mesura dels paràmetres de la superfície: angle de contacte, pH, conductivitat.

Dimarts 18 de setembre. CRBMC
Sessió pràctica

Discussió i aplicacions pràctiques.
Neteja en sec amb cautxús, esponges i baietes. Avaluació del resultat. Neteja en entorns aquosos. Condicions del mitjà aquós a partir de paràmetres de superfície: pH, conductivitat i additius (gelificants, tensioactius i agents quelants). Preparació de solucions amb aigua lliure i gelificada. Avaluació del mètode d'aplicació més segur: forma lliure, gelificada, gel rígid, macroemulsions water-in-oil, macroemulsions gelificades water-in-oil, combinació d'aplicació controlada i microaspiració, i nebulització ultrasònica
.
Dimecres 19 de setembre. CRBMC
Sessió pràctica

Discussió i aplicacions pràctiques.
Hidrocarburs i siloxans. Possibilitat addicional per a una aplicació més segura de solucions aquoses: hidrofobització temporal de superfícies. Emulsions de partícules de silici natural. Dissolvents apolars per a l'eliminació de brutícia hidrofòbica. Microaspiració segura de dissolvents orgànics. Combinació d'aplicació controlada de dissolvents i microaspiració. Actualització sobre materials i instrumentació.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del Departament de Cultura i que gestiona el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, és la responsable del tractament de dades personals. Amb aquesta finalitat, ha adaptat la seva política de privacitat al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques. Pots consultar la seva política de privacitat a: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni/politica_privacitat/index.html
Dona’t de baixa | Modifica les teves dades | Política de privacitat